Author Topic: 聲o ang ayong natutunan upang dnes?  (Read 83 times)

Offline SheriSima

聲o ang ayong natutunan upang dnes?
« on: March 01, 2019, 04:57:18 am »
Ako Isang Tagapagpananalixik na naglapapupang matuto ng bagong bagai.